صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "ترکمانی"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
شکوہِ ترکمانی، ذہنِ ہندی، نُطقِ اعرابی297 297 267 304 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں