صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خویش"، 7 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بمصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست754 754 691 278 ارمغان حجاز
خالی از خویش شُدن صورتِ مینایش بود232 232 203 226 بانگ درا
دوش می گُفتم بہ شمعِ منزلِ ویرانِ خویش210 210 183 201 بانگ درا
محبّت خویشتن بینی، محبّت خویشتن داری364 362 317 41 بال جبریل
مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار252 252 224 250 بانگ درا
موجِ بحریم و شکستِ خویش بر دوشیم ما150 150 123 130 بانگ درا
کہ جبرئیلؑ سے ہے اس کو نسبتِ خویشی370 366 321 47 بال جبریل