صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "جوے"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
جُستجوے اہلِ دل بگذاشتی470 470 433 189 بال جبریل
سوز و ساز و درد و داغ و جستجوے و آرزو473 473 435 192 بال جبریل
سکُوتِ کوہ و لبِ جُوے و لالۂ خودرُو!352 352 305 19 بال جبریل